Modemånaden i 39 bilder

Det bästa och mesta från Paris, Milano, London och New York.

Var går gränsen?

Med boken ”Borders” undersöker Nicole Walker och Anders Haal vad som separerar och förenar oss människor.