,

Taskmört! Sluta maska så slipper vi torska

Här är uttrycken som ingen borde ha glömt.