,

Ve och fasa!

Genom våra rädslor förstår vi världen.

Vad gör du Eva Dahlgren?

Linn Tabudlong bakom fanzinet VGD?: ”Ibland behöver man en anledning för att våga ta kontakt med personer man ser upp till.”

Hur blev allt till?

Kuratorn Matt Williams sitter kanske på svaret tillsammans med de 23 konstnärerna som skapat utställningen ”How it’s made” som visas på Carl Kostyál.