The Silence visas på ArkDes till och med den 30 oktober 2022.