LA Dreams är CFHILL:s första grupputställning i deras nya lokaler på Västra Trädgårdsgatan 9 och är öppen 13 april – 19 maj. Medverkande konstnärer är Math Bass, Lauren Davis Fisher, Becky Kolsrud, Parker Ito, Joshua Nathanson och Aaron Garber-Maikovska.