Sara Soltani Boljak är konstnär och har tillsammans med sin mamma Kali Nafisi samtalat i Bon om hur det är att vara politisk flykting.