Beauty and the Beasts föreställning Dead visades på MDT Skeppsholmen i Stockholm.