Marimekko: The art of print making av Laird Borelli-Persson ges ut av Thames & Hudson.