Joakim Carlson är kommunikatör och kulturskribent. Detta är hans första text för Bon.