Sommarboken är ett format där vi ber utvalda personer att läsa och recensera en bok över sommaren. Stefanie Ravelli är senior redaktör på Bon.