Fotografi och regi | Oskar Gyllenswärd
Mode | Karin Smeds | Link Details

Hår och makeup | Angelica Beckman | Mikas Looks

Modell | Karma Lisslö | Mikas

DOP | Jakob Engvall
Edit | Sara Hagwall
Colorist | Miles Lembke
Musik och ljud | Oskar Gyllenswärd och Studio Sonika | Christopher Göthberg
Fotoassistent | Angelique Johner
Stylistassistent | Hedda Ejelöv

Tack till Italienska ambassaden