Utställningen Shapes of Fashion – Nordic Artwear äger rum på Textilmuseet i Borås den 22 oktober 2016 till 26 mars 2017. Medverkande utställare är Bea Szenfeld, Sandra Backlund, Martin Bergström, Pia Wallén, WILHJA, Astrid Olsson/Lee Cotter, Augusta Chavarria Persson, Henrik Vibskov, Nikoline Liv Andersen, Ann-Sofie Madsen, Tonje Plur och Elina Määttänen. Utsällningen är kurerad av Cay Bond. Läs mer om utställningen här.