Department Episod 2 äger rum den 26 maj på Slakthusområdet. Läs mer om den elektroniska klubbfestivalen här.