Intervjun gjordes 6 oktober. Läkaren har avböjt att medverka med namn.