Lo Hallén pluggar konstvetenskap på Stockholms Universitet, är skribent, deltidsstylist och snäll.