Bodil Malmsten avled fredagen den 5:e februari 2016, i sviterna av cancer. Den här intervjun publicerades ursprungligen i det sextioförsta numret av Bon.