Olof Grind är fotograf baserad i Stockholm. För Bon har han varit husfotograf under modeveckorna i Stockholm och bland annat fotat backstage under Lazoschmidl.