Sommarboken är ett format där vi ber utvalda personer att läsa och recensera en bok över sommaren. Erica Lindberg är skribent på Bon.