Signe Belfiore

FRECKLES

”We don’t tan we freckle!” är rubriken. Texten under läses ”It’s the little imperfections that make you perfect, so embrace your differences and love who you are…”. Jag måste säga att dessa två bilder snarare får mig att ogilla mitt ofräkniga ansikte och avundas deras…

Två av de fräkniga ansiktena som publicerades i i-D Magazines Winter 2014 upplaga.