Under Bron

Launch party: Drawing down the moon session

En ny period av konst inleds i Under Brons källare till helgen. Josefin Hinders håller i trådarna.

 

3 & 4 januari:

 

Acéphale Naïvité presenterar

POST-SPIRITUAL GROWTH CONSULTING

drawingdown

Drawing down the moon är en ritual och en åkallan till mångudinnan och hennes olika faser: jungfrun, modern och den gamla. I Acéphale Naïvités tolkning får ritualens offer följa med på en ljudvandring från klubbmiljön till ett stilla, nattligt landskap. Under fullmånens sken, ges under kvällen ett begränsat antal sessioner att uppleva i ensamhet. Med installation, projektion, ljud, ljus och performance, närmar vi oss tillsammans månens magiska hemligheter. Inspirationskällor är Italo Calvinos Kosmokomik och Edith Södergrans dikt Tankar om naturen. Verket utgör ett mer andligt alternativ till klubbmiljön, en plats för både mikrokosmos och makrokosmos, för den egna själen och naturens dolda krafter. En lugn oas där fokus för en stund riktas inåt istället för utåt. Verket är ett samarbete med konstnären Alina Chaiderov, som skapar en rumslig installation för kvällen.

 

Liv och död se vi med ögonen,
de äro sol och måne.
Så löpa genom världsalltet solarna livgivande,
månarna dödande,
jordarna underkastande sig liv och död.
Kring allting som är sjukt spinner månen sitt nät,
till dess fullmånen kommer och hämtar det en vacker natt. Döende naturbarn älska döden,
de längta efter det ögonblick då månen tar dem.

-Ur Edith Södergrans Tankar om naturen, 1922

 

I Launch party: Drawing down the moon session introducerar vi projektet Post-Spiritual Growth Consuling. PS/GC arbetar interdisciplinärt och terapeutiskt med konst som verktyg. I centrum för verksamheten står nutidsmänniskans inre och andliga välbefinnande, såväl som nya metoder att arbeta med, uppleva och finansiera samtidskonst på. I ett samhälle där religionen fått lämna plats åt självhjälpsböcker, coaching, terapi, konsumtion, och tillväxt verkar de andliga sidorna av livet förbisedda. I PS/GC använder vi bekanta format för behandling av kropp- och själ– frigörande behandlingar, sessioner, kurser och weekends– åt att förmedla samtidskonst som istället för att bedöva söker ställa filosofiska och existentiella frågor, utmana tanke och intellekt, vända sig inåt och öppna dörrar till andra världar.