Under Bron

SHigh: Time Space Continuum

ShighlogoTime Space Continuum, eller rumtid på svenska, är namnet på den geografiska modell där rummets tre dimensioner slås samman med en fjärde: tid. Enligt relativitetsteorin är rumtiden en plan yta, men i närvaron av ett större objekt graviterar ytan och böjs. Rumtiden kröks.

 

På Under Bron visar SHigh en installation där besökaren tillåts gravitera fritt, att vara objektet som böjer tid och rum. Ett nyskrivet musikstycke presenteras även i en installation i källaren.

UB ART

Vernissage och performance

14 mars

22.00–00.00