*Bon ändrar inte ordval i tidigare publicerade texter utan publicerar dem i sin helhet.