Berlin

Kan vi inte bli lite mer humana?

Nicole Walker, Fia Ljungström och Einar Thoren fotograferar varandra och suddar ut gränserna för vem som bör göra vad.