Brokeback Mountain

Frank Ocean och den specifika berättelsen

Sedan Frank Ocean kom ut har hans texter blivit enormt viktiga särskilt för svarta bögar i USA. Det är tydligt att vi har ett stort behov av berättelser som handlar om våra egna specifika erfarenheter. Hur bra är modevärlden på att tillgodose det behovet?