Farm Sensorium (That Thing Long Ago / Last Chapter / Next Season)

Domain på Galleri Bon

Som en del av Stockholm Art Week öppnar i kväll utställningen Domain på Galleri Bon, en grupputställning som ständigt skiftar perspektiv.