Johanna Gustafsson Fürst

”Stoppa IKEA-konsten!”

Galleristen Niklas Belenius önskar att konstsamlande i Sverige blev en lika självklar del i överklassidentiteten som i New York eller i Tyskland.