Man Ray

Be Still

Photograph by Helmut Newton / Photograph by Andre Kertesz / Still from Wong Kar Wai’s Happy Together / Still from Wong Kar Wai’s 2046 / Photograph by Man Ray / Photograph by Guy Bourdin          

Jag är inte psyksjuk. Jag gillar bara kajal.

I den akademiska medelklass där jag växte upp betraktades flickor med för mycket spackel med största skepsis. Flickor skulle vara vara naturligt sköna med öppna, glada ansikten och persikohy. Gärna klädsamt äppelkindade efter långpromenaden i de skånska skogarna eller rosig efter en dag i Åres backar. Men spacklad – nej, då fanns där något lurt bakom […]