Nordiska museet

Bons guide till april

Stockholm Art Week, modeidentitet och rosa latex. Redaktionen har listat månadens viktigaste kulturhändelser.

Mer än en vacker fasad

I utställningen ”Mitt 50-tal” på Nordiska museet skildras både historiska plagg som burits av kvinnor och berättelsen bakom dem.