Religion

Till stöd för religionen

”Det känns så självklart att jag inte ens ska behöva skriva det, men det finns ingen motsats mellan kyssar, glädje och tro.”