Robin Williams

Vill du verkligen leva för evigt?

Konstnären Cécile B. Evans avatarkopia av Philip Seymour Hoffman och Michael Jackson som lila katt åtta år efter sin död. Det digitala minnet må överleva oss alla men har vi egentligen någon kontroll över hur vi blir ihågkomna.