Sveriges Radio

Public Service är kidnappade av sköna typer

”Popkultur – tv, mode eller musik – blir i Public Service-händer aldrig mer än lattjo. Som om tonåringar och unga vuxna inte har intresse av kunskap eller perspektiv. Som vore de rädda för allvar.”

Därför klär jag upp mig på söndag

Valdagen har traditionellt varit en högtid då många klätt upp sig innan de ställt sig i valbåset. Men under senare år har kavajen ersatts av upprullade ärmar. Det är tid att ta tillbaka finkläderna, tycker Kristofer Andersson.