What happened

Blod, eld, liv

”Nina Simone visste att kampen för fri- och rättigheter alltid sker med kroppen som insats.” Niklas Elmér ser en sångerska vars rasande uppgörelse med det rasistiska USA fortfarande inte har tappat i relevans.