Bitch Better Have My Money

Domain på Galleri Bon

Som en del av Stockholm Art Week öppnar i kväll utställningen Domain på Galleri Bon, en grupputställning som ständigt skiftar perspektiv.