Borders

Var går gränsen?

Med boken ”Borders” undersöker Nicole Walker och Anders Haal vad som separerar och förenar oss människor.