Iron Brew (env iron mental)

Domain på Galleri Bon

Som en del av Stockholm Art Week öppnar i kväll utställningen Domain på Galleri Bon, en grupputställning som ständigt skiftar perspektiv.