Models.com

Ett skeptiskt öga på
anorexia-gate

Det finns många oklarheter kring nyheten att en modellagentur raggar modeller utanför Stockholms Centrum för Ätstörningar. Och så länge det inte visar sig att förfarandet är medvetet, systematiskt och beräknande så tycker jag vi lägger undan knivarna.