Stockholm Art Week

Bons guide till april

Stockholm Art Week, modeidentitet och rosa latex. Redaktionen har listat månadens viktigaste kulturhändelser.

Så var Peroni Forum

I samband med Stockholm Art Week bjöd Peroni Nastro Azzuro och Peroni Forum in till ett samtal om om konst och digitalisering. Se alla bilderna från kvällen här.

När konsten blev digital

Curatorn Stefanie Hessler pratar om konst och digitalisering under morgondagens panelsamtal tillsammans med Peroni Forum.

Hitta rätt på konstveckan

Just nu håller Stockholm Art Week på. Bons konstredaktör Oscar Carlson lotsar dig till höjdpunkterna, som toppas med Gallerinatten 2014 på lördagskvällen.

Tid för konst

Igår startade Stockholm Art Week, ett projekt som samlar stadens kultursektor för att sätta Stockholm på kartan som internationell konststad.