Britney Spears

Inte din baby one more time

Annah Björk skriver om tystnadskulturen inom popindustrin i boken ”Ni måste flytta på er” och tvingar in männen till samtalet.

Säg att du är en diva

Linnéa Gustafsson hittade sig själv som artist när hon slutade gömma sig bakom andra.