Fredrik Paulsen

Finns det demokratisk design?

Kuratorn Johan Deurell om varför stolen får representera Röhsska museets utställning ”Unmaking democratic design”.