Konst

Hur blev allt till?

Kuratorn Matt Williams sitter kanske på svaret tillsammans med de 23 konstnärerna som skapat utställningen ”How it’s made” som visas på Carl Kostyál.