Art or Work är öppet 7–8 maj, kl 12–16, på Way Gallery, Upplandsgatan 57, Stockholm.