» Redaktionen

Var går gränsen?

Med boken ”Borders” undersöker Nicole Walker och Anders Haal vad som separerar och förenar oss människor.

Mot den gränslösa framtiden

Filmregissören Naures Sager har startat det kreativa kollektivet The Uneven för att lyfta fram queera röster från Mellanöstern.