IKEA

Finns det demokratisk design?

Kuratorn Johan Deurell om varför stolen får representera Röhsska museets utställning ”Unmaking democratic design”.

”Stoppa IKEA-konsten!”

Galleristen Niklas Belenius önskar att konstsamlande i Sverige blev en lika självklar del i överklassidentiteten som i New York eller i Tyskland.