Saint Laurent

Sex på ben

Bortom body positivism finns det en mer intressant diskussion om mode och kropp att upptäcka.