Vivienne Westwood

Tid för penis chic

Hade Svarta pantrarnas Eldridge Cleaver uppskattat att penisen blivit mainstream 2013? Och vad följer i penismodets fotspår?