En grupputställning med Tore Wallert, Diana Orving och Harry Anderson pågår från 6 mars till och med 30 april på Teatergrillen, Nybrogatan 3.