Waldemarsudde

Alla hjärta Hjertén

Även Henri Matisse beundrade hennes konst. Sigrid Hjerténs verk ställs nu ut på Waldemarsudde i Stockholm.