Utställningen Nattlogik på Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde pågår fram till den 16 februari 2020.