Daniel Björk är chefredaktör för Bon. Philip Warkander är återkommande medarbetare och doktor i modevetenskap.