Utställningen “Cruising pavilion” pågår den 21 september – 10 november i Boxen på ArkDes.