» Kira Josefsson

Bon 61: Bodil Malmsten

Landets argaste författare om fransk ilska, svensk beskedlighet och varför hon gärna korsar trevlighetsgränsen.